Tajlandia – w poszukiwaniu biegusa łyżkodziobego

Późne lato – myśli kłębią się wokół kolejnego wyjazdu w czasie polskiej zimy, na ciekawe, nieznane grupy ptaków. Pomysł wyjazdu był szybki – Tajlandia.

Bioróżnorodność Tajlandii – Park Narodowy Khao Yai, słoń indyjski, Papilio memnon – jeden z licznych motyli i gibon białoręki

Kilka informacji z różnych źródeł – łatwość w podróżowaniu, niedrogo, około 1000 gatunków ptaków, zimowisko biegusa łyżkodziobego – utwierdziło nas w kierunku na południowo-wschodnią Azję. Jesień i połowa zimy – czas na przygotowania, poznawanie i wybór miejsc na ptaki, organizacja pobytu. Termin – dwa pierwsze tygodnie lutego 2015 roku. Główne cele wyjazdu:

Biegus łyżkodzioby – wymierający gatunek biegusa sklasyfikowany na Czerwonej Liście Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody, jako gatunek krytycznie zagrożony – populację światową szacuje się na 240-400 ptaków. Tajlandia jest jednym z ostatnich miejsc, gdzie ptaki spędzają zimę;

Gębale – gatunki ptaków z rodziny paszczaków, rzędu lelkowych, bardzo skryte o nocnym trybie życia. W Tajlandii występują cztery gatunki – naszym celem było zobaczenie, chociaż jednego z nich;

Szerokodzioby – rodzina ptaków zaliczana do pierwowróblowców – charakterystyczne, kolorowe ptaki o dużych głowach, szerokich, płaskich dziobach i krótkich nogach, zamieszkujące gęstą dżunglę.

biegus lyzkodzioby 2

Biegus łyżkodzioby w towarzystwie sieweczek pustynnych i mongolskich

gebal luskowany 3

Gębal łuskowaty odpoczywający w gąszczu w ciągu dnia w Parku Narodowym Sri Phang Nga

Szerokodziób obrożny w Parku Narodowym Sri Phang Nga

W polu zainteresowania była oczywiście cała pozostała liczna rzesza ptaków, od nektarników po kleszczaki. Poza ptakami chcieliśmy zobaczyć dżunglę z całą jej bioróżnorodnością od hałasujących cykad po jeszcze bardziej hałasujące (pięknie śpiewające), żyjące w koronach gibony.

Bilbil żółtawy, puszczyk płowolicy, dzięcioł czerwonoskrzydły i sójkowiec obrożny – gatunki lasów Tajlandii

Wszystkie postawione cele mieliśmy osiągnąć w kilku wybranych miejscach w Tajlandii. Obserwacje chcieliśmy prowadzić w trzech parkach narodowych: Sri Phang Nga, Kaeng Krachan i Khao Yai. Czwartą lokalizacją miały być tereny „wodne” pod nazwą Laem Pak Bia – Pak Thale – miejsce, gdzie regularnie w ostatnich latach widywane są biegusy łyżkodziobe.
Realizacja – wszystkie cele osiągnięte!:) W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że w przypadku gatunków rzadkich, skrytych – bezcenna jest pomoc lokalnych ptasiarzy (przewodników). Ma to szczególne znacznie, gdy dysponuje się małą ilością czasu.
Sri Phang Nga – park na południu Tajlandii dobre miejsce na gębale. W parku widzieliśmy gębala łuskowanego i pierwsze szerokodzioby: obrożny i białoskrzydły. Tam też udało się zobaczyć innego ciekawego ptaka – kurtaczka malajskiego oraz wiele innych.

Szerokodziób białoskrzydły – jeden z siedmiu gatunków występujących w Tajlandii

Kurteczek malajski obserwowany w Parku Narodowym Sri Phang Nga

Laem Pak Bia – Pak Thale – baseny solankowe i tereny wodne nad Zatoką Tajlandzką (na południe od Bangkoku) – tej zimy znaleziono tylko 2 biegusy łyżkodziobe – my wdzieliśmy jednego z nich. Ponadto innego zagrożonego siewkowca – brodźca nakrapianego oraz niezliczone ilości ptaków wodno-błotnych z wielu gatunków.

Brodźce nakrapiane – zagrożony wyginięciem gatunek brodźca

Kleszczak azjatycki, łowczyk obrożny, kureczka kasztanowata i biegus smukłonogi – gatunki ptaków widziane na terenach wodnych

Kaeng Krachan – park będący rozległymi lasami jest królestwem dzioborożców, np. dzioborożca wielkiego, i wielu gatunków ptaków zamieszkujących dżunglę. Mocno poszukiwanym przez obserwatorów ptakiem w tym parku jest cierniogon.

Dzioborożec wielki – największy przedstawiciel dzioborożców

Cierniogon – rzadki ptak Tajlandii

Khao Yai (lasy deszczowe wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO) – ostatnie miejsce naszej wyprawy – kolejne dwa szerokodzioby, dwa gatunki bażantów, kilka gatunków pstrogłowów. Park to również miejsce zimowania wielu syberyjskich gatunków ptaków wróblowych, jak np. muchołówka syberyjska.

Muchołówka syberyjska – samiec

Pstrogłów czarnowąsy – jeden z kilku gatunków pstrogłowów zamieszkujących lasy Tajlandii

Wyprawa bardzo udana – ponad 310 gatunków ptaków – większość to gatunki zamieszkujące południowo-wschodnią Azję, ale widzieliśmy także gatunki bardziej znane europejskim obserwatorom ptaków, np. zalatujące regularnie do Europy świstunki żółtawe.
Wiele tajemnic kryje północna Tajlandia – może kierunek na kolejny ptasi wyjazd 🙂

Świstunka żółtawa – gatunek corocznie zalatujący do Polski